Studii masterale

- cu predare in limba engleza si in limba romana -

Cum este organizat programul de studii in Robotica la nivel de masterat?


La nivel de masterat, programul de studii in Robotica se deruleaza dupa-amiaza, de la 17 la 21, pentru a le putea oferi posibilitatea studentilor sa se angajeze in paralel si in companii. Masteratul in Robotica este focalizat pe robotica industriala pentru ca in acest domeniu sunt cele mai multe solicitari din partea companiilor.
Programul de studii trebuie sa respecte legislatia din Romania, care impune un numar total de ore si un raport bine definit intre cursuri, proiecte si aplicatii practice. In esenta, disciplinele au un caracter practic accentuat. Sunt utilizate tehnologii aplicate in industrie. Examenele sunt cu caracter aplicativ. Studentii trebuie sa stie sa aplice cunostintele in probleme concrete, nu sa memoreze teorii.
Programul de studii are 4 semestre, din care ultimul semestru este dedicat integral elaborarii proiectului final (proiectul de disertatie). Programul de deruleaza in limba engleza la Cluj-Napoca si in limba romana la extensia din Bistrita.
In vederea crearii unor competente adecvate cerintelor din cadrul companiilor si avand in vedere ca partea de proiectare a robotilor este abordata in cadrul studiilor de licenta de 4 ani, la masterat accentul este pus pe programarea si integrarea robotilor in procesele specifice din companiile productive. In acest sens, un pachet de discipline se refera la programarea robotilor si a comunicarii acestora cu alti roboti sau cu alte periferice (ex. computer, telefon mobil) prin tehnologii de tip client-server (TCP/IP) sau prin cloud folosind tehnologii IoT. Un alt pachet de discipline se refera la proiectarea sistemelor in care se integreaza robotii si a interfetelor mecatronice ale robotilor cu alte sisteme inteligente. Al treilea pachet de discipline se ocupa cu controlul proceselor robotizate si extinderea acestora inspre automatizarea industriala cu ajutorul PLC-urilor. Al patrulea pachet de discipline este destinat planificarii aplicatiilor roobtice pentru diverse cazuri specifice din industrie, mententantei acestora si utilizarii adecvate. Se folosesc tehnologiile robotice cele mai intalnite in companiile din Romania si din Europa.
Programul de masterat in Robotica este gandit pentru a fi accesibil oricarui absolvent din domeniile ingineresti, nu doar absolventilor de licenta in robotica.

Discipline de studiu cheie in formarea profesionala

Lista completa a disciplinelor se gaseste in planul de invatamant

Limbaje de Programare a Robotilor Industriali

Capacitatea de a stăpâni la nivel avansat a cel puțin un limbaj de programare specific roboților industriali și roboților colaborativi [se pune accent pe limbajul RAPID, ABB, pe mediul RobotStudio și se utilizează celule robotizate ABB]
Propunerea de valoare: Invatarea limbajului de programare RAPID la un nivel pentru care in industrie s-ar plati 5000 euro. Partea aplicativa acopera cele mai intalnite cazuri de robotizare din mediul industrial. Acest curs nu are corespondent la studiile de licenta, este specific doar pentru masterat. Se pune accent pe intelegerea modalitatii de elaborare corecta a unei aplicatii robotice sub aspectul structurii programului.
Sunt atinse si subiecte avansate, precum ar fi dezvoltarea aplicatiilor program multi-tasking, comunicarea in retea cu unitati externe, dezvoltarea interfetelor utilizator, aplicatiile in arhitecturi master-slave, aplicatii complexe in sfera sudurii pe suprafete 3D, aplicatii de montaj, utilizarea semnalelor digitale si analogice, administrarea erorilor, aplicatii complexe de prelucrare 3D cu roboti etc.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Stelian Brad

Robotizarea Fabricatiei Asistata de Calculator

Capacitatea de a proiecta sisteme robotizate în diverse industrii [se pune accent pe mediile Delmia ].
Propunerea de valoare: Acest curs abordeaza subiectul integrarii echipamentelor robotice in sistemele de fabricatie moderne. Partea de prelegeri trateaza tendinte globale industriale, economice si sociale (pe baza studiului Megatrends 2025 al companiei Frost&Sullivan), stadiul actual al robotizarii in diverse industrii (pe baza studiilor International Federation of Robotics), strategiile de dezvoltare industriala, digitalizare si robotizare la nivel european si national, conceptul Industry 4.0 si studii de caz privind implementarea acestuia, posibilitati de automatizare si robotizare la nivelul proceselor de fabricatie si al locurilor de munca.
Activitatile de laborator se vor desfasura cu ajutorul statiilor grafice si al pachetului software Delmia de la Dassault Systèmes. Se vor studia modalitati avansate de lucru, care vor extinde si aprofunda abilitatile de proiectare si simulare 3D dobandite in cadrul programelor de licenta, in orice pachete CAD/CAM.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Mihai Dragomir

Fabricatia Asistata de Calculator in Sisteme Robotizate

Capacitatea de a analiza configurația geometrică a reperelor, de a elabora un proces tehnologic de fabricație asistată de calculator utilizând Catia și de a fabrica repere complexe în condițiile de dotare a laboratorului.
Propunere de valoare: Cursul completează cunoștințele studenților cu noțiuni avansate de fabricație asistată de calculator a reperelor având configurații complexe. Un efect important al studiului proceselor de fabricație propuse îl reprezintă cunoașterea utilizării sculelor așchietoare de înaltă performanță, înțelegerea parametrilor tehnologici specifici diferitelor prelucrări și a impactului proiectării procesului de prelucrare asupra parametrilor de precizie obținuți. O atenție aparte este acordată înțelegerii modului de reglare și de operare a unei mașini-unelte cu comandă numerică.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Mihai Damian

Limbaje de Programare Obiectuala/Baze de Date Relationale si Interfete Web in Robotica

Curs de programare orientată pe obiect (Java) specializat pentru programarea roboţilor industriali. Se aplica modelarea obiectuală, tehnologia client-server, stream-uri, swing, baze de date relaţionale şi task-uri în scopul implementării de programe specifice roboţilor
Propunerea de valoare: Faţă de studiile din primii 4 ani (licenta), la maserat se adauga elemente suplimentare, precum: conceptul de stream şi de serializare a claselor, concepte legate de reprezentarea grafica a funcţiilor şi implementarea lor în Java folosind Swing şi layouturi, concepte legate de simulare a mișcării în Swing, concepte legate de bazele de date relaționale, SQL şi accesul la acestea din Java, comunicaţia client-server în mod multitasking.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Tiberiu Antal

Aplicatii Avansate cu Controlere Logic Programabile (PLC)

Scopul acestui curs nu este acela de a invata lucruri care au fost deja abordate la licenta [ex. programarea PLC-urilor], ci mai degraba de a aplica cunostintele de programare a PLC-urilor in aplicatii, procese si sisteme tehnice de complexitate ridicata, neatinse la studiile de licenta. Controlul automat si adaptiv folosind PLC-uri reprezinta un nivel avansat in paleta competentelor referitoare la automatizarile indstriale folosind PLC-uri.
Propunerea de valoare: In procesele robotizate, dar si la nivelul axelor cinematice ale robotilor, pe langa semnalele de intrare si iesire digitale se opereaza mult si cu semnale analogice. In plus, este nevoie de un control in bucla inchisa, in unele cazuri chiar pe mai multe layer-e de control (ex. controlul pozitiei si vitezei in axele robotilor, la deplasarea pe curbe spatiale dupa diverse legi). Intelegerea modului in care PLC-urilor sunt utilizate pentru controlul avansat al proceselor dinamice, cu multe intrari si iesiri analogice, precum si modul de control in raport cu mai multi parametri a axelor cinematice din structura robotilor este elementul focal al acestui curs.
Aplicatiile se fac pe baza de proiecte prin care se urmareste aprofundarea de catre masteranzi a abilitatilor de proiectare si programare in conditii apropriate cu cele din mediul industrial.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Claudiu Ratiu

Monitorizarea si Controlul Proceselor de Fabricatie Robotizate

Capacitatea de a colecta date din procesele automatizate [este complementar programării PLC-urilor, aici accentul fiind pus pe tehnologiile National Instruments]
Propunerea de valoare: Cursul reprezinta o continuare a unor discipline de la licenta, tratate la un nivel mai ridicat de complexitate. In plus, cursul aduce elemente de noutate, cu valoare adaugata ridicata in industrie, in ceea ce priveste sistemele SCADA, retelele si protocoalele de cumunicare din mediul industrial si actionarile inteligente.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Vasile Tompa

Aplicatii Robotice

Capacitatea de a realiza aplicații robotice pentru operații de montaj, sudură, inspecție video, manipulare, conturare, etc. și de a aprofunda mai multe tehnologii de programare a roboților industriali [se pune accent pe tehnologiile Fanuc, ABB, Kuka, Yaskawa/Motoman]
Propunerea de valoare: Este un curs care nu are corespondent la licenta, este specific doar pentru masterat. Este un curs 100% "hands-on" pe celule robotizate. Se lucreaza 100% in laborator, atat pentru sedintele de curs, cat si pentru cele de lucrari. Activitatea din laborator se completeaza cu munca individuala pe un set de aplicatii de complexitate ridicata. Se pune acentul pe aplicatiile robotice de sudura cu arc electric, de conturare utilizand scula fixa, de inspectie video, de manipulare bazata pe viziune artificiala, pe aplicatii cu multi-scule de lucru etc.
Pentru fiecare aplicatie se utilizeaza diferite tehnologii robotice si limbaje de programare (RAPID, KRL, Karel, Inform etc.). Se fac analize comparative intre limbajele de programare cu ajutorul post-procesorului RoboDK. Se lucreaza individual la dezvoltarea a 6 aplicatii robotizate de complexitate ridicata, care necesita sincronizari intre mai multi roboti sau sarcini complexe de manipulare.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Stelian Brad

Fiabilitatea, Mentenanta si Siguranta in Exploatare a Sistemelor Robotizate Industriale

Capacitatea de a elabora un „Plan de mentenanță predictivă” și de a realiza „Analize de Risc” pentru sisteme robotice implementate în diverse aplicații industriale. Analiza și înțelegerea standardelor de siguranță în exploatarea sistemelor robotice și a echipamentelor automate. Explicitarea și realizarea operațiilor de „masterizare – calibrare” pentru diverse sisteme robotice
Propunerea de valoare: Este un curs care se preda doar la master. Acest curs abordează subiectul asigurării mentenanței și a siguranței în exploatare a sistemelor robotizate industriale în contextul Industry 4.0. Se pune accent pe înțelegerea conceptelor și abordărilor de bază, dar și pe mentanenta in raport cu IoT, CMMS, sisteme CMMS în cloud, sisteme de mentenanță care folosesc blockchain, securitatea cibernetică a sistemelor de mentenanță).
In cadrul laboratoarelor se realizează procedurile specifice de asigurarea mentenanței preventive pentru sistemele robotice cele mai uzuale de pe piață (ex. ABB, KUKA, Motoman, Fanuc) Se dobândesc competente esențiale pentru reușita programelor de mentenanța preventiva a sistemelor robotice industriale utilizând aplicații software specifice (ex. MVP Plant).
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Bogdan Mocan

Controlul Distribuit in Sisteme Robotizate

Capacitatea de a intelege conceptul de control distribuit, in care controllere autonome sunt distribuite in intreg sistemul, fara sa existe un control centralizat [se pune accent pe framework-ul ROS - robot operating system].
Propunerea de valoare: Este un curs care nu are discipline corespondente la licenta. Accentul este pus pe intelegerea arhitecturilor sistemelor industriale cu control computer-based si pe intelegerea conceptelor unui framework modern de control distribuit, util atat pentru controlul proceselor industriale complexe cat si pentru dezvoltarea de noi sisteme robotice.
Activitatile de laborator vor familiariza masteranzii, pe langa framework-ul ROS in sine, si Linux, cu masini virtuale si biblioteci software pentru aplicatii avansate (computer vision, sinteza vocala, machine learning).
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Mircea Fulea

Robotica Medicala

Capacitatea de a studia în cel mai avansat Laborator de Robotică Medicală din România aspecte inovative privind dezvoltarea şi implementarea sistemelor robotice în domeniul medical. Se pune accent pe constrângerile specifice ale aplicaţiilor medicale, interacţiunea om-robot, dezvoltarea unor sisteme noi pentru aplicaţii specifice, modele de comandă şi control, interfeţe de lucru şi relaţia medic – pacient – robot. [Roboţi paraleli medicali, Roboţi colaborativi Kuka LBR iiwa, ABB Yumi, UR5e, Medii de lucru: MATLAB, Siemens NX, Automation Studio, Visual Studio, Java, ROS]
Propunerea de valoare: Cursul abordează două direcţii principale de studiu în conformitate cu strategia de dezvoltare a roboticii la nivel european: roboţii clinici (diagnostic si tratament minim invaziv chirurgical şi oncologic) şi roboţii de recuperare medicală. În contextul îmbătrânirii accelerate a populaţiei, OMS estimează că până în 2030 se impune o schimbare de paradigmă în managementul pacienţilor prin exploatarea performanţelor sistemelor robotice pentru creşterea eficienţei tratamentului oferit, având ca şi obiectiv final îmbătrânirea sănătoasă, creşterea calităţii vieţii şi evoluţia societală.
Acest curs nu are corespondent la studiile de licentă, este specific doar pentru masterat. Sunt atinse subiecte avansate legate de interacţiunea intuitivă, interfeţe de comandă, dezvoltarea, de la concept până la nivel de model experimental al unor structuri noi robotizate pentru aplicaţii medicale şi exploatarea performanţelor sistemelor robotice colaborative comerciale în diverse ramuri medicale.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Doina Pisla

Sisteme de Viziune in Robotica

Dezvoltarea și integrarea de sisteme de viziune pentru inspecție și manipulare inteligentă folosind sistemele robotice [se dobândesc în paralel competențe specifice prelucrarii imaginilor în limbajele de programare MATLAB si OCTAVE]
Propunerea de valoare: Este un curs care intra in detaliile prelucrari de imagini si calibrarii camerelor de luat vederi pentru maximizarea performantelor legate de achizitia de imagini. Acest curs nu are corespondent la licenta, fiind dedicat doar studiilor masterale. Cunostintele dobandite sunt esentiale pentru dezvoltarea de aplicatii robotizate moderne, in care sunt incluse operatii de inspectie si navigare bazate pe sisteme video.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Tiberiu Marita

Transformarea Digitala in Industrie

Capacitatea de a utiliza sisteme ERP în producția robotizată
Propunerea de valoare: Acest curs se concentreaza pe aspectele legate de modul in care sistemele de productie care contin roboti sau celule robotizate raspund cerintelor legate de eficienta si eficacitatea companiilor si ale clientilor acestora.
Prelegerile trateaza in detaliu conceptele moderne de ingineria productiei prin prisma abordarii Industry 4.0, precum si modalitatile de implementare si operare a sistemelor de tip ERP (Enterprise Resource Planning), necesare pentru derularea operatiilor specifice si atingerea indicatorilor de performanta. Activitatile de laborator utilizeaza softuri generale si specializate de planificare a proceselor care vor permite masteranzilor sa abordeze situatii diverse care pot aparea la locul de munca.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Daniela Popescu

Calibrarea si Precizia Robotilor Industriali

Cursul prezintă noțiuni legate de modelarea cinematică şi dinamică a performanțelor de precizie a roboților industriali, dar cuprinde și noțiuni legate de aplicarea modelelor de calibrare cinematică pentru diferite structuri de roboți seriali.
Propunerea de valoare: Cursul reprezintă o continuare a cursului de Mecanica Roboților însă într-o abordare nouă care combină noțiunile teoretice de modelare cinematică și dinamică a preciziei structurilor de roboți seriali cu partea experimentală (ex. programarea robotului de tip Fanuc LR-Mate 100iB). Astfel că, în plus față de modelele de precizie, mai sunt prezentate diferite metode de identificare a parametrilor dinamici ce pot influența structurile de roboți și care sunt bazate pe măsurători efectuate în regim dinamic sau analiză modală experimentală. Pentru realizarea modelelor de precizie (cinematică și dinamică) ce caracterizează structurile de roboți seriali se utilizează aplicații bazate pe calculul simbolic (MATLAB, MuPad). Cunoștințele dobândite prin parcurgerea acestui curs sunt indispensabile în abordarea unor probleme legate de programarea și generarea traiectoriilor de precizie în spațiul configurațiilor sau în spațiul cartezian precum și a problemelor legate de aplicarea metodelor de calibrare pentru structurile de roboți seriali. Acest curs este adresat în principal studenților de la masteratul de robotica Bistrița.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Adina Crisan

Planificarea Traiectoriilor de Miscare a Robotilor Industriali

Capacitatea de a optimiza sarcinile de lucru ale roboților industriali în condiții de constrângeri de timp, spațiu de lucru și configurație a robotului [se pune accent pe mediul de programare Matlab și se fac teste cu roboți Fanuc]. In optimizarea ciclurilor de lucru ale robotilor, aceasta disciplina este esentiala
Propunerea de valoare: Desi se bazeaza pe unele metode de modelare prezentate in anul 3 la Mecanica Robotilor, dar si pe elemente de Programarea calculatoarelor, acest curs constituie o abordare complet noua, imbinand elemente de teorie cu aplicarea lor practica, prin programe MATLAB, bazate pe calcul simbolic si programarea robotilor de tip Fanuc (LR-Mate 100iB si LR-Mate 200iC). Sunt prezentate metode de analiza a traiectoriilor de mișcare pe baza functiilor polinomiale de interpolare. Se urmareste optimizarea sarcinilor de lucru ale robotilor, pe criterii geometrice, cinematice si dinamice. Abordarea predarii este de tipul PBL (Project-Based Learning).
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Ovidiu Detesan

Asigurarea si Controlul Calitatii in Sistemele Robotizate

Capacitatea de a controla calitatea producției prin acumularea de cunoștințe de managementul calității conform diverselor standarde în domeniu [se pune accent pe SPC, instrumente software de specialitate, planuri de control, etc.]
Propunerea de valoare: Procesele robotizare aduc cu sine noi provocari in ceea ce priveste tinerea sub control a acestora si tratarea neconformitatilor. Aceste elemente esentiale pentru succesul implementarii unui sistem de productie robust sunt tratate in cadrul acestui curs. Atat activitatea de curs cat si cea de laborator vor trata problematica specifica volumelor ridicate de productie si variabilitatii reduse care se intalnesc in cadrul acestor situatii: ingineria si managementul proceselor, algoritmi de rezolvare a problemelor si imbunatatire continua, abordarile lean manufacturing si Six Sigma si controlul statistic al proceselor. Intalnirile cu studentii utilizeaza pe scara larga studii de caz din diverse domenii industriale, pachete software dedicate si documentatie specifica.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Mihai Dragomir

Proiectarea si Integrarea Sistemelor Mecatronice de Interfatare / Proiectarea si Comanda Dronelor

Capacitatea de a utiliza medii CAD pentru a proiecta sisteme, dispozitive și unități inteligente care să conecteze roboții cu procesele de producție
Propunerea de valoare: Dezvoltarea unui produs mecatronic este in sine o provocare majora. Toate elementele macanice, electronice si informatice trebuie sa functioneze in sinergie. Proiectarea de dispozitive mecatronice de interfatare adauga un nou nivel de dificultate prin faptul ca dispozitivul dezvoltat va trebui sa poata functiona impreuna cu alte dispozitive existente. Pentru atingerea obiectivului se vor utiliza atat platforme de modelare CAD (SolidWorks, Catia, Demia, Inventor), cat si platforme de dezvoltare software pentru microcontrolere (ArduinoCC, Autodesk Tinkercad) sau platforme de integrare pentru produse mecatronice cum ar fi CoppeliaSim. La baza optimizarilor structurii mecanice se va tine cont de caracteristicile mecanice si functionale ale dispozitivelor, fiind utilizate pentru partea de calcul mecanic pachete software tip Mathcad Prime. Valoarea adaugata reiese din utlizarea facilitatilor software de proiectare CAD-CAM-CAQ-CAE, intr-un mod sinergetic.
(c) montaj si prelucrare video: Stelian Brad, material brut: Mihai Steopan

Ce stie sa faca un absolvent de masterat in Robotica?

Din punctul de vedere al competentelor practice, la finalul studiilor masterale, absolventii nostri sunt in pozitia:- Să programeze roboți industriali ABB, Fanuc, Motoman, Kuka, Baxter etc.- Să programeze roboți sociali în Java, Python, C# (ex Nao, Pepper)- Să dezvolte sisteme robotice complet noi și să dezvolte arhitecturi robotice cu ROS (robot operating system)- Să dezvolte sisteme distribuite în industrie și tehnologii IoT- Să utilizeze și integreze sisteme de viziune în robotică- Să programeze în Matlab, Java, Python, C/C++ - Să dezvolte sisteme client-server pentru roboți- Să programeze PLC-uri Siemens, SMC- Să dezvolte aplicații robotizate în sisteme precum Delmia, Process Simulate- Să utilizeze la nivel avansat limbajul de programare RAPID pentru roboți ABB și mediul de programare off-line RobotStudio- Să dezvolte aplicații multi-tasking (sisteme master-slave în care colaborează roboții)- Să proiecteze roboți, unități mecatronice pentru roboți și roboți dedicați aplicațiilor medicale- Să programeze mașini CNC- Să utilizeze sisteme CAD precum Solid Works și Catia- Să utilizeze tehnologii National Instruments pentru controlul proceselor- Să utilizeze platforme ERP pentru planificarea producției și platforme PLM- Să utilizeze metode și instrumente pentru managementul calității în producție- Să dezvolte aplicații industriale robotizate în manipulare, sudură, conturare, inspecție video, montaj, vopsire, lipire etc.- Să dezvolte aplicații cu roboți colaborativi - Să dezvolte programe de mentenanță pentru roboți și să facă intervenții de mentenanță- Să calibreze roboți industriali- Să cunoască diverse protocoale de comunicare în sistemele industriale